Gruppen har utarbeidet en egen logo, en felles nettportal og en felles strategi for markedsføringen av gruppens tjenester.
Hovedmålet til gruppen er å vise den totale lokale bredden av gruppens tjenester, og at det skal være enkelt for deg som kunde å få tilgang på de tjenester du måtte ha behov for på en enkel og rask måte.
Bygg & Anlegg gruppen er total leverandør av varer og tjenester både til privat og offentlig sektor.
Alle bedriftene i gruppen er medlemmer i Oppdal Næringsforening (ONF) som er en medlemsorganisasjon med formål å styrke og videreutvikle næringslivet i Oppdal.

Følg oss på Facebook: