Villrein-safari
©Foto: Sigbjørn Frengen

Villrein-safari

Fjellets nomade er sky og vandrer mye. Sammen med lokalkjent guide øker du sjansen for å få oppleve villreinen, urdyret over alle skandinaviske urdyr. Om sommeren er kalvene fortsatt små og nette, og dyrene feiter seg opp før brunsttid og vinteren i anmars. I slutten av september og ut i oktober er brunsten i gang, og bukkene sloss brutalt for å få lov til å spre avlsmaterialet sitt videre. Synet er majestetisk, og om hellet er på vår side kan det være mulig å komme innenfor godt fotohold.

Denne safarien krever gjerne at gjesten er i god kondisjon, og at man er villig til å gå en del kilometer. Første del av turen foregår med bil, for så å se etter flokkene med kikkerter og teleskop. Når de er observert begynner vi å vandre i retning der vi ser dyrene. Sjansen for å se dyr er over 70%, og sjansen for å komme inn på de vil være rundt 50%. Uansett lover vi en fjelltur for livet i flotte omgivelser.

Villreinen har vært i Norge siden innlandsisen trakk seg tilbake for ca. 10.000 år siden. Reinen ble livsgrunnlaget for fangstfolka som fulgte den under trekket mellom de ulike årstidsbeitene. Siden den gang har villreinen og nordmannen hatt en tett sammenvevd historie. Stammen av villrein du kan oppleve i Oppdal er derfor helt unik.

Villrein finnes kun i nordlige deler av Europa, Asia, Nord-Amerika, Svalbard og Grønland. Den lever i flokker hovedsakelig i høgfjellet. Størrelsen på flokkene kan variere fra noen titalls dyr, til flere hundre dyr i samme flokk. Villrein i Oppdal finnes i områdene rundt Snøhetta og Knutshø på Dovrefjell. I de nordlige områdene er tamreindrift etablert.

Vi guider ikke på villrein under vinter og vår, da de ikke bør forstyrres i tider med vanskelige matforhold og kalvingstid.