Det er for tiden lite covid-19-smitte i det norske samfunnet. Det betyr at du kan planlegge og reise på ferie i Norge, bare du følger smittevernreglene og de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra lokale og nasjonale myndigheter.

Oppdatert: 25. juni

Vær oppmerksom på at oppdateringer av reiseråd og retningslinjer, både nasjonalt og lokalt, kan skje på kort varsel. Dette gjelder også ved eventuelle lokale smitteutbrudd. Reisende må derfor holde seg oppdatert og ta hensyn til lokale forhold under reiser i Norge.

Regjeringen har åpnet for karantenefrie fritidsreiser mellom Norge og de nordiske landene fra 15. juni, bortsett fra til Sverige.

Regjeringen tar også sikte på at nordmenn skal kunne reise til de fleste Schengen- og EØS-land fra 15. juli. Dette gjelder i land og regioner i som tilfredsstiller Folkehelseinstituttets krav til lavt smittetrykk. Fra samme tidspunkt fjernes kravet om innreisekarantene for dem som kommer fra Schengen- og EØS-land med en tilfredsstillende smittesituasjon.

FHI vil komme med en liste over godkjente land til 10. juli, og listen vil oppdateres minst hver 14. dag på fhi.no.

Se regjeringen.no for mer informasjon om de nye reiserådene.

For informasjon om hvem som kan reise inn i Norge fra andre land og regioner, og under hvilke karantenebetingelser, se Utlendingsdirektoratets nettsider, udi.no

For reiseråd og offisiell informasjon fra helsemyndighetene, se helsenorge.no.

For informasjon og råd om hvordan du skal forholde deg til koronaviruset og reising i Norge, se Folkehelseinstituttets nettsider, fhi.no

Viktig informasjon fra regjeringen, departementene og øvrige norske myndigheter om tiltak og råd for norske reisende finner du på regjeringen.no

Reise innenlands – smittevern

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttets nye råd for fritidsreiser gjelder fra 15. juni 2020 og inntil videre. Det er iverksatt mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smittespredningen. Når det nå åpnes for mer bevegelsesfrihet, er det særlig viktig å huske at alle har et individuelt ansvar for å reise på en måte som ikke bidrar til smittespredning.

  • Planlegg reisen med tanke på å unngå smittespredning mellom steder. Du kan for eksempel prøve å unngå steder der det er et stort antall mennesker.
  • Reiser der du stort sett er sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kontakt med på hjemstedet, utgjør mindre fare for smittespredning.
  • Ved utendørs aktiviteter som telttur, fottur, sykling, ridning og annet gjelder de generelle rådene for smittevern. Videre må du etterleve normal skikk og bruk i utmark; om mulig unngå å gjøre ditt fornødne i naturen, ikke forsøple, og vise aktsomhet ved bruk av ild – husk bålforbudet!
  • Du kan dra på camping, gårdsferie og andre typer opplevelsesferie så lenge du følger generelle smitteverntiltak.
  • Ved bading i fersk- eller saltvann er det ingen risiko for å bli smittet med covid-19 fra badevannet. Det er derimot viktig å huske på de generelle hygienerådene og avstandsoppfordringen. Prøv å finne strender og badeplasser hvor det ikke er for mange andre.
  • Ved utendørs aktiviteter som telttur, fottur, sykling, ridning og annet gjelder de generelle rådene for smittevern.
  • Unngå kollektivtransport når det er mulig.
  • Sørg for å overholde helsemyndighetenes oppfordring om minst 1 meters avstand til andre. Vær i størst mulig grad bare sammen med dem du er sammen med til vanlig og er på reise med.
  • Reis hjem, dersom tilstanden tillater det, hvis du blir syk mens du er på hytta eller på reise.