Oppdal Sykkelarena

Oppdal Sykkelarena

Sommerens store nyhet er Oppdal Sykkelarena. Et flunkende nytt sykkelanlegg med flytstier med morsomme og utfordrende hopp og klopper. Anlegget er åpent for alle, gratis. 

Oppdal er kjent for sine unike muligheter i å sykle etter naturlig sti i skog og på snaufjell. Bratt, rått og ofte langt. Oppdal Sykkelarena finner du derimot i sentrumsnære Kåsen, med stier tilrettelagt for de aller minste -  og for de lekne voksne. Oppdal sykkelklubb har satset hardt for å lage et sykkeltilbud som hele Oppdal og deres gjester kan dra nytte av. Løypene er gradert grønn (Leile), blå (Kjøle luggum) og rød (Flirfull). På med hjelmen og tråkk på, dette blir stas!

Kåsen er et friluftsområde med golfanlegg, rulleskiløype, og lysløype og curling vinterstid. Det er også utgangspunkt til flere km med merkede stier i sko og over tregrensa. 

Hvordan komme deg hit: Fra sentrum kjører du E6 nordover ca 1 km til avkjørsel mot Kåsen friluftspark. Ta første avkjørsel til venstre, og parker ved Skytterhuset. 

Bidrag: Anlegget står åpent til bruk for alle, men dugnadsgjengen i Oppdal Sykkelklubb samarbeidspartner Rekkje Stiutvikling blir glad om du bidrar. Oppdalsbanken gir det dobbelte av ditt bidrag. Bidraget går direkte til nye løyper. http://fnd.uz/oppdalsykkelarena/