Les Folkehelseinstituttet sine reglene for arrangementer og samlinger innen kultur og idrett her: 

Visit Oppdal oppdaterer arrangementskalenderen forløpende: Følg med!