Det er definert fem tiltak som fellesgoder i Oppdal:

  1. 1- Preparering av turløyper vinter
  2. 2- Tilrettelegging vandring og sykkel
  3. 3- Trivselstiltak i sentrum, Miljøprosjektet
  4. 4- Vertskapsrollen / Turistkontor; Visit Oppdal
  5. 5- Felles markedsføring; Visit Oppdal

Finansieringsmodell og bidragsytere

For å finansiere prosjekt i hver av disse gruppene er det utarbeidet en fordelingmodell som fastsetter andelen mellom bidragsyterne samt bidrag for hver enkelt bedrift som deltar i ordningen. Avtaler signeres for 3 år av gangen.

Bidragsyterne som er med og finansierer prosjekt i Fellesgoder kommer fra:
• Næringslivet i Oppdal
• Grunneiere som selger hyttetomter
• Oppdal kommune

Disse er med å gjør Oppdal til en trivelig plass for turister og fastboende:

Fellesgoder Oppdal AS har ansvaret for gjennomføringen av tjenester finansiert gjennom fellesgodefinansiering.

Styret i selskapet består av:
Stein Mellemseter, arbeidende styreleder (onf@oppdal.com)
Ola Røtvei, nestleder
Siri Mette Furnes, representant fra næringslivet (velges av ONF)
Bjørn Sætrom, representant fra grunneiere (velges av prosjekt Hyttetomta Oppdal & Rennebu)
Ordfører, representant fra Oppdal kommune

Selskapet har ansvaret for å kalle inn den avtalte kapitalen og fordele midlene til hvert enkelt fellesgodetiltak i tråd med Masterplanens intensjoner og målsetninger. Resultatene av tiltakene rapporteres årlig til bidragsyterne.

Vil du lese mer om FELLESGODER, les mer på Næringslivets nettside eller ta kontakt med daglig leder.