Det vises i mangfoldet av handel og næringsliv at Oppdal er i vekst. I tillegg er vi Trøndelags største hyttekommune og en godt etablert  turistdestinasjon. Næringslivet står sammen om det vi kaller Fellesgoder; løypetilbud, hygge i sentrum og felles markedsføring. Noen av disse aktørene presenterer vi på nettsiden vår, resten får du oversikt over her.  

For fullstendig liste over næringsaktører som er med på Fellesgoder, se oversikt her.