Katlberget, Lønset

Katlberget, Lønset

En fin 3-timers gåtur langs sti og grusveg gjennom flott kulturlandskap, ender opp i et minne fra middelalderen. 

Denne turen anbefales for litt eldre barn, turen kan også sykles. Turen går i et vakkert og dramatisk landskap. Etter grusvei, gammel ferdselsveg og over ei bro. Variert natur, gamle hus og tufter minner om bygde-Norge opp gjennom. Turmålet ender opp i et ruvende fornminne fra middelalderen; klebersteinsbruddet Katlberget.

Du starter med å følge den gamle ferdselsveien som ble bygget på 1600-tallet ned mot elva Driva. Terrenget er lunt og veien er enkel å ferdes etter. Over Driva stod Nybrua ferdig i 2003 etter storstilt dugnad. Den gamle brua ble revet på 1970-tallet. Det er bålplass på andre sida av Nybrua, ta deg en pause før du tar fatt på de tunge motbakkene til Tilset gård. Tilset er den eldste av tre gårder som ligger i dette området. Gårdene Bekken og Hulberget ligger lengre vest, kun Bekken er i dag bebodd. Det er uvisst når Tilset ble bygget, men Bekken ble reist på 1500-tallet, mens Hulberget ble anlagt på 1600-tallet. Gårdshistoria til Tilset sees i sammenheng med klebersteinsbruddet Katlberget. Arkeologer mener at Tilset sannsynligvis ble anlagt i tidlig middelalder, rundt 900-tallet. Det anbefales å fortsette turen opp til Katlberget. Dette er et av de mer ruvende fornminnene som finnes i Oppdal. 500 meter opp i lia fra Tilset dukker en bergknatt opp, her er det tydelig spor etter utvinning av kleberstein. Helt siden tidlig middelalder er det blitt hakket ut kleberstein for å lage kopper, gryter og kar. Katlberget – gryteberget, har fremdeles tydelig spor etter produksjonen, det er lett å se de vortelignende halvkulene som er blitt stående igjen etter at arbeidet ble lagt ned. 

Spor i berget gir oss et bilde på hvordan drifta har foregått. Den viktigste redskapen kan ha vært ei hakke. På flere steder vises striper og furer etter hakkinga. I bergveggen står det fremdeles ut vorteliknende halvkuler med inntil en halvmeter i tverrmål. Dette er emner til gryter og boller. De ble grovt tilhugget mens de ennå satt fast på berget. Etter de ble hugget av, ble det synlig et rundt parti hvor emnene opprinnelig sto. Mange klargjorte emner henger fremdeles fast i Katlberget. Hvorfor ble det brått slutt på arbeidet? Allerede i jernalderen var det omfattende klebersteinsdrift i Norge. Kleberprodukt var en handelsvare, samtidig ble det eksportert en del til utlandet. Kleberstein hadde en omfattende bruk i middelalderen og ble brukt til å lage kopper, gryter, øser, tranlamper, vevlodd, spinnehjul til håndteinen og fiskesøkke. Det er kjent minst åtte klebersteinsforekomster i områder vest i Oppdal. Fra noen av de er det tatt ut blokker for å lage lysovner av de siste par-tre hundreårene. Men noen av bruddene viser at det er laget kopper og kar i tidligere tider. Ingen av bruddene viser dette så tydelig og omfattende som Katlberget.

Parkering: Kjør E70 vestover 2 mil. Her kan du parkere ved nærbutikken på Lønset. Følg veien videre vestover fra nærbutikken tilbake til Riksvei 70. Etter ca. 200 meter ta ned til venstre ved ei parkeringslomme. Følg skilt og infotavler langs stien.

Km: 4,6 km én vei
Høydemeter: 360 m

 

Fasiliteter
  • Adgang /Tillgang
    • Turstier- merkede
  • Aktiviteter
    • Kultursti

Sjekk ut steder i nærheten