BLEKKSMIA OPPDAL
Nordre Industrivegen 42, 7340 Oppdal
Tlf.: 91617271
Mail: post@blekksmia-oppdal.no
Glenn Andre Hals Sundqvist
blekksmiaoppdal.no

MOSTAD MEKANISKE
Kåsenvegen 11
Tlf.: 72 42 21 25
Rolf Henrik Monrad

OPPDAL GARTNERI
Museumsvegen 9A, 7340 Oppdal
Tlf.: 72 42 16 74
E-post: post@oppdalgartneri.no
oppdalgartneri.no