Gravfeltet på Vang er magisk og unikt. Det er Norges og ett av Nord-Europas største gravfelt fra jernalderen med rundt 900 gravhauger samlet i et vakkert kulturlandskap.

Gå eller sykkel: 2,6 km / 35 min:
Følg skiltingen fra Turistkontoret. Gå undergangen som kommer opp ved Oppdalsbanken. Ta til venstre i første kryss, og følg turskilt. Du skal vestover, langs R70. Følg gangvegen forbi Oppdal kulturhus og fortsett til du kommer til Vang.

Gravfeltet på Vang er svært godt bevart og består av bortimot ca 900 (!) gravhauger fra yngre jernalder, særlig vikingtid ca. 800-1000 e.kr. Her kan du følge opparbeidet sti selv, eller bli med på omvisning med pil og bueskyting og ekte vikingeguide! Vangfeltet dekker et 700 m langt og over 100 dekar stort område, med små gravhauger og røyser som ligger konsentrert i et lett tilgjengelig og enestående kulturlandskap. Gravfeltet er et av svært få fornminneområder i Trøndelag som er vurdert til å ha nasjonal verdi. Utgravninger i 1999 viste at gravfeltet ble tatt i bruk helt tilbake til romertid/folkevandringstid. En rekke funn har gitt oss innblikk i hvordan livet til fjellvikingene kunne utarte seg her oppe i fjellbygda. Mange av funna som ble gjort er i dag utstilt på Vitenskapsmuseet i Trondheim.

Fin sti gjør det mulig å ta med barnevogn rundt hele turen. Foto: Visit Oppdal

Gravfeltet er i dag et friluftsområde åpent for alle. Oppdarbeidet gruset sti på 1,2 km snorkler seg forbi haugene. Nye infotavler og infokuber rundt langs stien gir besøkende et godt historisk innblikk i hvordan livet var i Oppdal for tusen år siden. Ta deg god tid, kjenn på stemningen på Vang og drøm deg bort.

Oppdal kommune ønsker Vang skal brukes som det lett tilgjengelige og lavterskel turområde. Nytt servicebygg er satt opp med toaletter, benker og mulighet for tak over hodet

Se spennende videsnutter om Vang på www.kulmin.no

Infokuber er satt ut langsmed stien rundt gravhaugene. Spennende for både voksne og barn! Foto: Visit Oppdal