ELINST OPPDAL
Industrivegen S. 12, 7340 Oppdal
Tlf.: 73 60 48 48
E-post: post@elinstoppdal.no
elinstoppdal.no

KRAFTLAGET RISE ELEKTRO 1
Industrivegen S. 5, 7340 Oppdal
Tlf.: 72 42 80 10
E-post: post@kre.no
kre.no

NYVOLD INSTALLASJON
Inge Krokansveg 14, 7340 Oppdal
Tlf.: 72 40 06 00
E-post: post@nyinst.no
nyinst.no

VITNETT
Inge Krokanns veg 11, 7340 Oppdal
Tlf.: 72 42 44 44
E-post: post@vitnett.no
vitnett.no