BETONG ØST OPPDAL
Dovrevegen 477
E-post: oppdal@betongost.no
Tlf.:72 42 12 66
betongost.no

IVERSEN OG OLSEN
Nordre Industrivegen 36, 7340 Oppdal
M: 992 51 518
iversenogolsen.no

HAGENBYGG AS
Gamle Kongeveg 795, 7340 Oppdal
M: 911 56 118
E-post: post@hagenbygg.no
hagenbygg.no

FAGFLIS OPPDAL
M: 406 92 872

NORGESHUS OPPDAL BYGG
Nordre Industrivegen 54, 7340 Oppdal
Tlf.: 72 40 02 60
E-post: stig.fjellstad@norgeshus.no
norgeshus.no

SHR BYGG
Søndre Industrivegen 13, 7340 Oppdal
M: 483 21 222
E-post:

HOEL OG SØNNER
Kåsvegen 16, 7340 Oppdal
Tlf.: 72 42 21 11
E-post: post@hoelogsønner.no
hoelogsonner.no