Oppdal er et eldorado for deg som er glad i sykle på sti. Men husk at du må dele stien med turgåere. Alle du møter på stien, er ute etter en god naturopplevelse. Under finner du punkter som kan være gode huskeregler når du ferdes etter stien – om du sykler, går eller løper.

Huskeregel 1

Hils og smil, brems og vær grei. Den med størst fart har vikeplikt.
Begrens farten slik at du ikke er til fare eller ulempe for andre, særlig langs veier og stier som innbyr til høy hastighet, eller i uoversiktlige partier. Brems også ned til gangfart i god tid før du passerer andre på en smal sti.

Huskeregel 2

Friluftsloven gir deg rettigheter, men også plikter.
Du har lov til å sykle i skogen etter stier og skogsveier, i fjellet også utenfor selve stien. Når det gjelder dyrkajord og beitemark har du lov til å ferdes etter private veier og opparbeidede stier som fører til utmark. Dine sykkeleventyr skal likevel ikke volde skade eller ulempe for verken grunneier, andre turgåere, beitedyr eller naturen.

Huskeregel 3

Du trenger ikke sette spor etter deg.
Dersom du ikke har ferdigheter til å forsere en hindring, gå av sykkelen. I eller rett etter perioder med mye nedbør, bør du vurdere å unngå sykling i sårbare områder. Ikke lag stien bredere ved å sykle utenom vanndammer eller hindringer. Gjennom myrområder kan du bære sykkel slik at det ikke dannes spor.

Huskeregel 4

Det er veldig fint om grinda lukkes.

I Oppdal er det mange dyr på beite. Derfor er det viktig at du tar hensyn til dette fra sykkelsetet, og at grindene du passerer lukkes. Det blir utrolig mye arbeid for bonden som må samle dyra sine, dersom grinda står åpen.

Huskeregel 5

Bæææ – sauen er stibygger og vaktmester. Du er gjest i deres rike.
Du skal være glad hver gang du treffer en av Oppdals 45.000 sauer og 3000 storfe som vedlikeholder Oppdals fantastiske landskap og stier. Derfor skulle det bare mangle om du ikke viste litt hensyn når du møter disse firbeinte vaktmesterne. Brems ned og la de komme seg av stien før du passerer.

FIN FERDSEL PÅ STIEN

Les mer om stivettreglene på Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS).

Vil du vite mer om ferdsel i utmark, sjekk Friluftsloven.